Kierrätys ja jätteiden käsittely

Otamme ympäristön huomioon toiminnassamme

Kierrätämme jätteet tehokkaasti varmistaaksemme yhteiskuntamme kestävän kehityksen..

WEEE

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi – EU-direktiivi, jolla pyritään vähentämään sähkö- ja elektroniikkaromun syntymistä ja edistämään sen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Tuottaja on vastuussa sähkölaitteiden kierrätyksestä ja jätehuollosta. 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (ent. Pakkausalan ympäristörekisteri Oy eli PYR) on voittoa tavoittelematon yritys, joka toimii yhteistyössä pakkausalan tuottajaorganisaatioiden kanssa. Se auttaa rekisteröimiään yrityksiä ja viranomaisia täyttämään pakkausten hyötykäyttövelvoitteet taloudellisesti ja vaivattomasti.

Yrityksillä, joiden liikevaihto on miljoona euroa tai enemmän ja jotka tuottavat pakattuja tuotteita Suomen markkinoille, on pakkausten hyötykäyttövelvoite / tuottajan vastuu. Tekemällä sopimuksen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa yritys siirtää tämän velvoitteen tuottajayhteisöille. Merivaara on ollut Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n jäsen vuodesta 2006.

http://rinkiin.fi/

SELT

SELT ry huolehtii jäsentensä puolesta kierrätyksestä, informaation jakamisesta, rekisteröinnistä ja muista lainsäädännön asettamista velvoitteista. SELT ry on perustanut yhdessä muiden tuottajayhteisöjen kanssa keskitettyjä palveluita tarjoavan yhtiön Elker Oy:n huolehtimaan asioiden hoitamisesta käytännössä.

SELTin kautta tuottajavastuunsa hoitaa jo yli 650 sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajaa. Merivaara on ollut SELTin jäsen vuodesta 2005.

http://www.elker.fi/tuottajalle/tuottajayhteisot/selt

Lisää aiheesta

Yritysvastuu

Merivaarassa olemme sitoutuneet auttamaan ihmisiä elämään parempaa elämää kunnioittamalla sekä ympäristöä että sosiaalista vastuuta.

Lue lisää