Merivaara – laatua läpi tuotteen elinkaaren

Merivaaran tuotteiden laadun varmistamiseksi läpi tuotteen koko elinkaaren laadunvarmistuksella on keskeinen merkitys jo tutkimus- ja kehitysvaiheessa sekä riskinarvioinnissa.

Merivaara quality assurance personel.

Materiaalitarkastukset

Laadunvarmistuksesta vastaava koulutettu henkilökuntamme käyttää tarkastuksissa erilaisia osan riskitasoon perustuvia menetelmiä. Näytteenottomenetelmät pohjautuvat ISO 2859-1 (AQL 1,5) -standardiin. Mittausten ja toimivuuden tarkistamisen lisäksi käytetään laitteen piirustuksiin perustuvaa visuaalista laadunvalvontaa. Mittauslaitteet huolletaan ja kalibroidaan säännöllisesti kalibrointiohjelman mukaisesti.

Laadunvalvonta kokoonpanolinjalla

Kun materiaalit ovat läpäisseet laadunvalvonnan, osa siirtyy kokoonpanolinjalle, jossa sen laatu varmistetaan prosessin aikaisella valvonnalla, lopputarkastuksella ja tuotetestauksella. Tuotteen toimivuus ja turvallisuusominaisuudet, kuten sähköturvallisuus, testataan. Varsinaisen laadunvarmistuksen lisäksi riippumattomat laadunvarmistajat tekevät erillisiä tarkastuksia valittuihin tuoteryhmiin.

Kevyt ja joustava tuotanto lisää toimitusvarmuutta

Mahdollisimman sujuvan tilaus-toimitusprosessin toteuttamiseksi sovellamme arvovirta-analyysiin perustuvaa, kevyttä ja joustavaa Lean-tuotantomenetelmää ja pyrimme parantamaan suoritustamme jatkuvasti. Henkilökunnallamme on monipuolinen ammattitaito ja kokemus, ja jokainen työntekijä pyrkii säilyttämään korkean laatu- ja tuottavuustason työssään. Tuotantoprosessin suorituskykyä tarkistetaan päivittäin tuotantotiimeittäin. Valvomme tuottavuutta ja toimitusluotettavuutta haasteellisten tavoitteiden mukaisesti huolehtien kuitenkin siitä, että asiakkaamme saavat oikeat tuotteet ajoissa.

Ennaltaehkäisevä huolto auttaa pidentämään tuotteen elinkaarta

Tuotteen toimittamisen jälkeen pyrimme varmistamaan säännöllisen huollon avulla, että tuotteemme pysyvät hyvässä toimintakunnossa. Koulutetut huoltoyhteistyökumppanimme eri puolilla maailmaa tarjoavat Merivaara-tuotteiden ennaltaehkäisevää huolto- ja korjauspalvelua.