TAPAMME AUTTAA IHMISIÄ ELÄMÄÄN PAREMPAA ELÄMÄÄ

Merivaarassa olemme sitoutuneet auttamaan ihmisiä elämään parempaa elämää. Pyrimme luomaan aktiivisesti maailmaa, jossa ihmiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi kunnioittamalla sekä ympäristöä että sosiaalista vastuuta.

Kaikki alkaa omista työntekijöistämme; kuinka voimme luoda turvallisen työpaikan, jossa innovaatio kukoistaa, ja samalla tarjota terveydenhuollon ammattilaisille ratkaisuja parempaan elämään. Prosessimme ja käytäntömme tukevat kestävää kehitystä, ja käytämme useita mittareita varmistaaksemme turvallisen työympäristön sekä omille työntekijöillemme että kumppaneillemme. Mittareita seurataan jatkuvasti ja raportoidaan henkilöstölle ja hallitukselle neljännesvuosittain.

TURVALLINEN TYÖYMPÄRISTÖ

Turvallinen työympäristö on Merivaaran toiminnan ydin, ja johto on sitoutunut toimimaan tavalla, jolla varmistetaan henkilöstön fyysinen ja henkinen hyvinvointi.

Mittarit:

 • Onnettomuuksien määrä vuodessa
 • Sairauslomapäivien määrä vuodessa
 • Raportoidut läheltä piti -tapaturmat vuodessa
 • Henkilöstötutkimus vuosittain Merivaaran henkilöstön työtyytyväisyyden seuraamiseksi
Two hands reaching towards each other

YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI JA KESTÄVÄ KEHITYS

Smiling developers around the laptop.

Kun suunnittelemme tuotteita, teemme valintoja, jotka optimoivat energian ja raaka-aineiden käytön toimiaksemme mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Ymmärrämme, että valinnat, jotka teemme tuotteidemme suunnittelussa, ovat tärkeitä yhteiskuntamme kestävän kehityksen kannalta.

Mittarit:

 • Jätemäärä tonneina vuodessa
 • Kierrätys ja hyötykäyttö per jätekomponentti


  KUMPPANIVERKOSTO

  Kehitämme jatkuvasti toimintamme vastuullisuutta ja vaadimme eettisesti kestävää toimintaa myös kumppaneiltamme.

  Mittarit:

  • Uuden jakelusopimusmallin käyttöönottoprosentti, mukaan lukien uusin Merivaaran Code of Conduct
  • Säännöllinen toimittajien auditointi Merivaaran laatujärjestelmän mukaisesti
   Smiling people with thumbs up

   Merivaaran hallinnointi perustuu sosiaalisen vastuun periaatteiden sisällyttämiseen päätöksenteossa ja päätösten toteuttamisessa. Näihin periaatteisiin kuuluu vastuullisuus, avoimuus, eettinen toiminta sekä sidosryhmien etujen kunnioittaminen, oikeusvaltio, kansainväliset yhteiskuntasäännöt ja ihmisoikeudet. Näitä kutsutaan myös Merivaaran eettisiksi säännöiksi (Merivaara Code of Conduct).

   Muuta mielenkiintoista

   Kierrätys ja jätteiden käsittely

   Kierrätys ja jätteiden käsittely ovat tärkeä osa kaikkea toimintaamme. Meille yhteiskunnan kestävä kehitys on tärkeä...

   Lue lisää

   Merivaaran historia

   Merivaaran historia on ainutlaatuinen tarina suomalaisesta yrityksestä, joka on ollut kehittämässä terveysteknologiaa yli 120 vuotta..

   Lue lisää

   Merivaara Design DNA

   Merivaara Design DNA:n ydin on käyttäjäkokemuksessa. Se sisältää keskeisiä elementtejä, joilla varmistetaan, että tuotteemme ja...

   Lue lisää