Merivaaralle miljoonatilaukset Ruotsista

25 toukokuun 2023

Suomalaisen Lojerin tytäryhtiö Merivaaran OpenOR-leikkaussaliohjausjärjestelmä on saavuttanut menestystä Ruotsin sairaaloissa. Ruotsin tytäryhtiö Merivaara AB on voittanut yli 90 prosenttia kilpailutuksista, joihin se on osallistunut OpenOR-järjestelmän kanssa. Räätälöitävän järjestelmän hyödyt on onnistuttu Ruotsissa tuomaan kokonaisvaltaisesti esiin ja käyttöön.

Surgeon and the patient in the operating theatre.

Merivaaran OpenOR-ratkaisu on menestynyt erityisen hyvin kilpailutuksissa Ruotsissa, jossa Merivaara AB on tehnyt OpenOR:llä kauppaa yli 10 miljoonan euron arvosta. Merivaara on keskittynyt erityisesti Suomen, muiden Pohjoismaiden ja Ison-Britannian markkinoille.

Merivaaran OpenOR-integraatio- ja AV-järjestelmä on tarkoitettu leikkaussaleissa käytettävien laitteiden, datan ja kuvien hallintaan. OpenOR-järjestelmän avulla kaikkia leikkaussalin video- ja äänilähteitä, lääkinnällisiä laitteita ja huoneen toimintoja pystyy käyttämään saman käyttöliittymän kautta.

– Merivaaran suunnittelun kantavia teemoja ovat käytettävyys ja selkeys. Leikkaussali voi olla stressaava ympäristö, jossa hoitohenkilökunnan täytyy voida keskittyä työhönsä. Järjestelmässä on selkeät painikkeet ja käyttöliittymä, jossa ei tarvitse valita alavalikon alavalikoita. Järjestelmän avulla leikkaussalin tehokkuus paranee, leikkaussalihenkilökunnan työ yksinkertaistuu ja näin ollen potilasturvallisuus leikkaussalissa paranee, kertoo Merivaaran liiketoimintajohtaja Juha Taimisto.

Merivaara on vuodesta 2022 ollut suomalaisen Lojer-konsernin kokonaan omistama tytäryhtiö.

Mukautettava, joustava ja turvallinen järjestelmä

OpenOR-integraatio- ja AV-järjestelmä perustuu avoimeen arkkitehtuuriin, joten sen voi integroida minkä tahansa valmistajan laitteen järjestelmään. Tämä auttaa räätälöityjen ratkaisujen tarjoamisessa, ja järjestelmää on helppo laajentaa myöhemmin.

– Olemme auttaneet asiakkaitamme ymmärtämään ja määrittelemään tarpeensa, jolloin olemme voineet räätälöidä ratkaisuamme juuri heitä varten. OpenOR:ää voi vaivattomasti mukauttaa, ja siihen pystyy esimerkiksi ohjelmoimaan jokaiselle kirurgille omat leikkaussalityöskentelyä helpottavat ennakkoasetukset, Merivaara AB:n toimitusjohtaja Johan Juhlin sanoo.

Leikkaussalien integraatiojärjestelmät ovat kehittyneet huomattavasti ajoista, jolloin niitä käytettiin lähinnä videokuvan ja äänen hallintaan. Nykyaikaisiin järjestelmiin saadaan liitettyä paljon muitakin toimintoja: OpenOR voidaan esimerkiksi integroida sairaalan omaan potilastietojärjestelmään, ja keskitettyyn laitehallintaan voidaan liittää niin leikkaussalin valaisimet kuin ilmastoinnin ohjaus.

– OpenOR:n avulla voidaan esimerkiksi määritellä, mikä on leikkaussalin haluttu puhtaustaso ja lämpötila, ja säätöjä voidaan mukauttaa myös paikalla olevan ihmismäärän mukaan. Infektioriski pienenee, kun leikkaussalin ilmanvaihtoa voidaan säätää käyttäjäystävällisellä ja leikkaussalihenkilökunnalle ymmärrettävällä tavalla. Potilastietojen jakaminen OpenOR:n avulla on sekä vaivatonta että tietoturvallista, Juha Taimisto kertoo.

Kilpailutusmenestystä ja vankkaa myyntityötä Ruotsissa

OpenOR on viime aikoina menestynyt hyvin Ruotsissa, jossa Lojerin tytäryhtiö Merivaara AB on muun muassa voittanut useiden kymmenien leikkaussalien toimituskokonaisuuksia useiden paikkakuntien sairaaloissa, muun muassa Malmössä, Eskiltunassa, Nyköpingissä ja Boråsissa. OpenOR-järjestelmä tullaan asentamaan tulevina vuosina yli sataan leikkaussaliin eri puolilla Ruotsia.

– Viimeisen neljän vuoden aikana olemme aktiivisesti tehneet OpenOR-ratkaisua tunnetuksi Ruotsissa, ja olemme viime vuosina voittaneet lähes kaikki kilpailutukset, joihin olemme osallistuneet, Juhlin kertoo.

Toimivan ratkaisun lisäksi omistautunut myyntityö on ollut avain Merivaara AB:n menestykseen.

– Lähetämme aina usean henkilön tiimin esittelemään ratkaisua ja kutsumme esittelytilaisuuksiin sairaalan henkilöstöä laajalla skaalalla. Tästä syystä pystymme esittelemään Merivaara OpenOR:n etuja monesta eri näkökulmasta ja vakuuttamaan käyttäjät siitä, että järjestelmä helpottaa heidän päivittäistä elämäänsä, Juhlin kertoo.

– Monet kilpailijamme keskittyvät esittelemään ratkaisujensa teknisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä. Meidän taktiikkamme perustuu siihen, että osoitamme järjestelmän tuovan työhön lisäarvoa ja helpottavan arkea. Käytämme lukuja hyväksemme myyntityössä, mutta esittelemme ne asiakkaalle ratkaisun muodossa.

Lisätietoja:

Juha Taimisto, liiketoimintajohtaja, Lojer Oy, p. 040 096 0355,  
Johan Juhlin, toimitusjohtaja Merivaara AB, p. +46 70 6360 886,

Would you like to know more?

For more information, you can find our contact details here.