Easy klove Ø 18 mm

  • lätt och användarvänlig aluminiumklove
  • antimikrobiella nivåjusteringsspakar
  • för fastsättning av stänger med diameter 16–18 mm
Produktkod CL2010 (EU), CL2011 (US), CL2012 (UK)