OpenOR

HANTERING AV OPERATIONSSALAR OCH AV-SYSTEM TILLGÄNGLIGT PÅ DITT EGET SPRÅK

INTUITIV ATT ANVÄNDA, LÄTT ATT LÄRA SIG

Merivaaras OpenOR™ integrations- och AV-system är ett framtidssäkert system med hög kapacitet och kompakt design som integrerar utrustning, data- och bildhantering i operationssalen. Det är utformat för att vara så enkelt att lära sig att alla gillar att använda det. Detta beror på dess intuitiva och strömlinjeformade användargränssnitt som är tillgängligt på ditt eget språk. Därför är det lätt för hela det kirurgiska teamet att snabbt lära sig att använda OpenOR-systemet effektivt. OpenOR integrations- och AV-systemet kan också användas med surfplattor, vilket ökar användbarheten och ergonomin.

Användargränssnittet för OpenOR-integrationssystemet är utformat enligt Merivaara Design DNA-konceptet som ligger till grund för utformningen av våra produkter och system. Merivaara Design DNA innehåller nyckelelement som säkerställer att OpenOR-systemet är lätt att använda och lätt att förstå. Merivaara Design DNA återspeglar modern, kundorienterad funktionalitet som endast fokuserar på det som är väsentligt för användarna – själva användarupplevelsen.

Integrations- och AV-systemet OpenOR har också ett Design from Finland-märke som delas ut till företag som har bevis på utmärkt finländsk design. De produkter och lösningar som använder detta märke är utformade för att vara professionella, användarvänliga och hållbara.

Illustration of CE mark
Illustration of Medical Device
Design from Finland, logo.

Integrate all your functions under one interface.

Integrera alla dina funktioner i ett enda gränssnitt.

DU KAN HANTERA DINA FUNKTIONER I OPERATIONSSALEN MED HJÄLP AV EN ENDA ENKEL PLATTFORM.

Med OpenOR integrations- och AV-systemet kan det kirurgiska teamet enkelt ansluta alla video- och ljudkällor, medicinska enheter och rumsfunktioner, som belysning och luftventilation, för att visa dem på monitorer eller informationsskärmar. Det har verktyg för förbättrad patientsäkerhet, operationssalens hygien och effektivitet samt avkoppling för patienterna. Integrations- och AV-systemet OpenOR är baserat på öppen arkitektur vilket innebär att du kan integrera vilken tillverkares enhet som helst i systemet och hantera den med OpenOR:s intuitiva och lättanvända gränssnitt.

OpenOR integrations- och AV-systemet kommunicerar med sjukhusinformationssystem (HIS), byggnadshanteringssystem (BMS) och bildarkiv- och kommunikationssystem (PACS).

OpenOR INTEGRATION OCH AV-systemet möjliggör högkvalitativ utbildning och undervisning på högsta nivå.

OpenOR-interkommunikationen möjliggör högkvalitativ telementoring för att dela bilder, livevideor och tvåvägskommunikation i utbildningssyfte och konferenser mellan operationssalen och den externa publiken. Det finns inga fördröjningar i bildöverföringen i eller utanför operationssalen. Den fibernätsbaserade lösningen gör OpenOR-integrationssystemet framtidssäkert och ger tillräcklig kapacitet för okomprimerad 4K-upplösning. Medicinska videoapparater kan enkelt anslutas bara med en enkel plug’n play-funktion.

Merivaara's OpenOR user interface on tablet.

Du kan använda vissa av OpenOR:s funktioner via en surfplatta.

PROFESSIONELA AUDIO-LÖSNINGAR MED OpenOR INTEGRATION OCH AV-systemet

Merivaara har lång erfarenhet av att implementera högkvalitativa ljudsystem enligt kundernas krav. OpenOR:s AV-system erbjuder ett brett utbud av ljudlösningar, t.ex. musik via Internet, vilket gör det möjligt att skapa ett ljudlandskap i operationssalen, vilket hjälper det kirurgiska teamet att fokusera på den pågående operationen. Musik och bilder som visas på monitorer kan användas för att lugna patienten innan operationen börjar. Fråga oss mer om Merivaara-ljudlösningar för operationssalar.

LÄGG TILL NYA MODULER TILL OpenOR INTEGRATION SYSTEMET OCH BYGG EN LÖSNING SOM LÄNGER LÅNGT IN I FRAMTIDEN

Om du inte behöver alla OpenOR-funktioner omedelbart kan du tack vare systemets modularitet börja med Merivaara AV-systemet och utöka det senare genom att lägga till nya funktioner när du behöver dem. Detta innebär betydande besparingar på den initiala investeringen.

Merivaara har lång erfarenhet av IP-överföringsteknik i medicinsk miljö och fortsätter att investera i forskning och utveckling för att kunna erbjuda nya, innovativa lösningar för kirurgiska team även i framtiden. Detta garanterar att OpenOR integrations- och AV-systemet är en tillförlitlig och framtidssäker lösning för dina operationssalar.

Integration

För mer detaljerad information, se vår broschyr OpenOR – Intuitivt integrerings- och AV-system för operationssalar.

1234567
1. FLYTANDE ANVÄNDBARHET

Intuitiv touch-kontroll

2. FRIHET ATT VÄLJA

Enhetskontroll

3. MINSKAD RISK FÖR INFEKTION

Luftflödeskontroll – OR Info

4. OPTIMERING AV ARBETSFLÖDET

Effektivt informationsutbyte – Automatisering – Arbetslista

5. DIREKTANSLUTNING

Auditorium – Samtrafik

6. MEDIEHANTERING

Dela och lagra bilder och videor

7. STÖD UNDER HELA LIVSCYKELN

Underhåll, utbildning och support

Fördelar med OpenOR

MINSKAD RISK FÖR INFEKTIONER

Integrationssystemet OpenOR möjliggör ett effektivt informationsflöde mellan kollegor. Du kan placera en informationsskärm utanför operationssalen som informerar om situationen i operationssalen, t.ex. pågående operationer. Detta minskar behovet av att öppna dörren till operationssalen i onödan. OpenOR kan också användas för att automatiskt styra luftventilationen i operationssalen för att minska risken för infektioner.

FÖRBÄTTRAR PATIENTSÄKERHETEN

OpenOR-integrationssystemet automatiserar arbetsflödet och minskar antalet fel. Arbetets kvalitetskontroll och patientsäkerheten förbättras när varje operation dokumenteras och arkiveras före, efter och under operationen. OpenOR-systemet möjliggör mindre trafik i operationssalen och bättre kommunikation med teamet.

FRIHET ATT VÄLJA

OpenOR integrations- och AV-system är ett flexibelt system som gör att du kan lägga till nya funktioner i systemet när det behövs. Den öppna arkitekturen gör att du kan använda systemet på alla dina enheter oavsett leverantör. Vi utvecklar ständigt systemet för att erbjuda nya, innovativa funktioner till operationssalsteam. Vi kan också samarbeta för att utveckla funktioner just för ditt operationsteams specifika behov.

KUNSKAPSUTBYTE

På universitetssjukhus är OpenOR-integrationer och AV-system ett utmärkt verktyg för att utbilda kirurger och andra kollegor eller för att få råd i realtid från andra kirurger på distans.

Du kanske också gillar …

Se också

OpenOR integrationssystem styr all teknisk utrustning vid operation

Lär dig hur integrationssystemet OpenOR hjälper till att förenkla och effektivisera arbetsflödet i operationssalarna.

Läs mer

The OpenOR management system and Q-Flow surgical lights to a new integrated operating theatre at Epsom Hospital in UK

The latest state-of-the-art integrated digital theatre technology from Merivaara.

Läs mer

Nordens modernaste friskhus

Merivaara OpenOR integrationssystem, lampor och operationsbord levereras till Nordens modernaste friskhus.

Läs mer
Print PDF