Merivaara historia sedan 1901

Alla har en historia. Vi på Merivaara är mycket stolta över att dela vår unika historia med dig. Läs hur Merivaara har varit med och utvecklat hälso- och sjukvård i mer än 120 år. 

1901 Berättelsen om Merivaara börjar 

Två unga smeder Juho Sjöstedt, senare Merivaara och Richard Polsa etablerar Helsingfors Nya Järnbäddsfabrik, Polsa & Sjöstedt i ett stenskjul i Helsingfors, Storhertigdömet Finland, den 8 november 1901. Det nya företaget har fyra anställda. Juho Sjöstedt är bara 23 år, Richard Polsa 33 år gammal. I början är produktionen begränsad till järnbäddar och alla slags smedja arbete. 

1903 Högklassiga produkter tillför nya kunde 

Kunderna uppskattar Polsa & Sjöstedts högkvalitativa produkter och stenbod expanderar från en verkstad till en fabrik och flyttar till nya lokaler i Helsingfors, Finland. 

1906 Juho Sjöstedt byter namn till Juho Merivaara, första offentliga utmärkelsen

Finländarnas nationella uppvaknande innebär att många byter ursprungligen svenskt efternamn till finska språket. Juho Sjöstedt blir Juho Merivaara och bolagets namn ändras till Polsa & Merivaara. 

Företaget vinner andra pris i en industriutställning i Finland för sin järnbädd. 

The story of Merivaara begins on 1901 in stone shed.

1908 Juho Merivaara blir ensam ägare till företaget 

Juho Merivaara köper Richard Polsas andel av bolaget för 24 000 gyllene märken. 

Produkterna får åter ett pris på en industriutställning i Finland. 

1909 Nöjda kunder ger fler affärer 

Företaget växer snabbt och sysselsätter redan cirka 60 personer. God kvalitet och nöjda kunder är orsakerna till tillväxten. 

1910 Det första operationsbordet kommer ut från produktion 

Merivaara följer noggrant den framväxande industriella utvecklingen i Finland och börjar producera sjukhusmöbler. De första operationsborden tillverkas. 

Försäljningsnätverket utökas, butiker etableras i Terijoki och S:t Petersburg, representation i Tallinn. 

First Merivaara operating tables are manufactured 1910.

1911 Produkter belönas igen 

Produkter får en utmärkelse i en industriutställning i Finland. 

1913 Första pris i en utställning i Tallinn 

Produkter får första pris i en utställning i Tallinn. Företaget har redan 78 anställda och värdet på produktionen är respektabelt 614.000 mark. 

1917 Egen fabrik byggd 

Den egna fabriksbyggnaden avslutas i Helsingfors samma år som Finland blir självständigt. Företaget har nu över 100 anställda. 

1923 Merivaara blir aktiebolag 

Etableringen av ett aktiebolag under namnet J. Merivaara Oy. Aktiemajoritet ägs av Juho Merivaara. 

1920-talet: Nära samarbete med läkare inom sjukhussektorn 

Under Finlands självständighets första år är utvecklingen av det finländska sjukhussystemet på landsbygden mycket stark. Merivaara specialiserar sig mer och mer på sjukhusutrustning i nära samarbete med läkare för att utveckla nya, innovativa modeller till sjukhussektorn. 

1925 Produkter får guld och silvermedaljer 

Merivaara får guld- och silvermedaljer från Finska mässan för sina högklassiga produkter. 

1930-talet: Storskaliga sjukhusleveranser i Finland 

Omfattande sjukhusleveranser börjar på många stora sjukhus över hela Finland. Merivaara dekorerar inte bara sjukhus och hem, utan också kontor, hotell, fängelser och de väpnade styrkorna.

Laryngo-Brocho-Esophagoscopy operating tables.

1932 Nytt, innovativt operationsbord lanserat 

Merivaara börjar tillverka en mycket förbättrad Laryngo-Brocho-Esophagoscopy operationsbord. 

Merivaara får en guldmedalj från Finska mässan för sina högklassiga produkter. 

1935 Merivaaras produkter får en guldmedalj 

Merivaara får en guldmedalj från Finska mässan för sina högklassiga produkter. 

1937 I Paris världsutställningen, en guldmedalj tilldelas Merivaara 

Merivaara får högsta Grand Prix-pris, guldmedalj i Paris världsutställning för sina högkvalitativa produkter. Merivaara exporterar möbler och sjukhusutrustning. 

1938 Juho Merivaara går bort 

Grundaren av Merivaara, Juho Merivaara, dör den 15 april 1938. Han skapade en verksamhet från grunden till ett ledande företag av sitt område i Finland. Han besökte flera länder för att lära sig om produktion och för att etablera handelsförbindelser till olika länder, såsom Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA. Hans motto ”Alla produkter som lämnar Merivaaras fabrik måste vara av hög kvalitet” är än idag riktlinjen för Merivaaras verksamhet. 

Tractor with wood gas generators.
Pietinen Viljo, December 9th 1940. The Finnish Heritage Agency. History image collection: Pietinen’s collection

1939-1944 Merivaara anpassar sin verksamhet för att möta krigsinsatser

Eftersom Merivaara är en metallfabrik måste den anpassa sin verksamhet för att tillverka produkter för krigsinsatserna. Den viktigaste kunden är Finlands väpnade styrkor. Företaget tillverkar fält och ambulans sträckare, andra viktiga medicinska förnödenheter och lastvagnar. Företaget utvecklar och tillverkar också trägasgenerator som behövs för att ersätta bensin i bilar. Gasgeneratorproduktionen avslutas 1945 när bensin åter finns tillgänglig. Ambulans sträckare var utformade så att de kunde staplas tre ovanpå varandra.

Avsluta av 1940-tal – 1950: Värdera av produktionen redan över 20 miljoner markerar

Efter kriget deltar Merivaara i leveranser som är en del av betalningen av krigsskadestånd till Sovjetunionen. I Finland är de viktigaste leveranserna till den medicinska sektorn där nästan alla sjukhus är Merivaaras kunder. Efterfrågan på sängar ökar hela tiden. 1942 har J. Merivaara Oy 131 anställda och produktionsvärdet är 24,4 miljoner mark.

Helsinki Olympic Stadium in 1952.
Saarinen, UA, 1952. The Finnish Heritage Agency. JOKA Journalistic image collection: UA Saarinen’s collection

1950 Merivaaras hela portfölj får guld medalj och hedersomnämnande

Merivaara får en guldmedalj på Finska mässan för hela sin portfölj och ett hedersomnämnande ”eftersom Merivaara för fjärde gången i raden har fått en guldmedalj i kvalitetstävlingen på Finlands mässa”.

1952 Tusentals bäddar levererade till Finlands olympiska sommarspel

Finlands olympiska kommitté beställer 50 000 sängar till friidrott och besökare till olympiska sommarspelen i Helsingfors. Merivaara levererar tusentals sängar till olympiska byar i Helsingfors. Leverera sängar var en utmaning eftersom beställningarna kom in många gånger mycket sent och leveransschema var tight.

Merivaara operating table and the patient in 1950's.

1950-1970 Merivaara den leverantör som är prima för sjukhus i Finland

Finlands sjukhusnätverk byggs och Merivaara är en av leverantörerna. I början beställer sjukhus produkter enligt sina egna specifikationer och design. Produktionen av små produktionsserier var dyr, så småningom fanns det inget annat alternativ än att standardisera produktionen.

1960-talets Export blir viktig del av näringslivet

Första stora stegen i internationalisering av företaget startar, särskilt export till Sovjetunionen.

1978 Merivaara flyttar till Lahtis, Finland

Merivaaras verksamhet flyttar till staden Lahtis i Finland där de än idag finns kvar.

1979 Exporten växer speciellt till Sovjetunionen

Exporten blir starkare, främst till Sovjetunionen

1980 Merivaara blir marknadsledande i Finland

Merivaara uppnår positionen som marknadsledare i Finland

1990 Exporten utvidgas till nya områden

Exportverksamheten sträcker sig allt mer i Västeuropa och utanför Europa

1994

Egna säljbolag i Sverige och Norge

2001 Leveranser över hela världen

Merivaara sjukhusutrustning distribuerad i över 60 länder

2010-talet: Största delen av försäljningen från export

Merivaara expanderar ytterligare sin exportverksamhet och säljer nu runt om i världen till mer än 100 länder. Omkring 85% av försäljningen är från export.

2017 Merivaaras prisbelönta kirurgiska ljus lanseras

Merivaara är erkänt för sina högkvalitativa produkter och strategiska användning av design i sin affärsverksamhet.

Merivaara får två designutmärkelser för sitt nya Q-Flow kirurgiska ljus: Fennia Prize Grand Prix 2017 och international Red Dot Award: Product Design 2017.

2019 Fokus på operationssalar, ett dotterbolag i Storbritannien

Merivaaras nytt strategiskt fokus kommer att ligga på att leverera moderna utrustning och lösningar till operationssalar.

Smarter Practico OP table and Fenniaprize20 Honourable mention logo.

2020 Merivaaras nya operationsbord belönas

Merivaara får Fenniaprisets hederspris 2020 för det nya operationsbordet Smarter Practico.

2021 Merivaara firar sitt 120-årsjubileum

Idag erbjuder Merivaara operationssalar ett brett utbud av högkvalitativa produkter, lösningar och tjänster. Funktionaliteten och användarvänligheten har stått i centrum för designen sedan 1901 då företaget grundades. Vi är stolta över att företagets värderingar för 120 år sedan var så långt före sin tid att de än idag kan tillämpas fullt ut på utvecklingen av nya och innovativa lösningar för vårdpersonal.

Merivaara ägs fortfarande av finska ägare, vilket har varit fallet under hela företagets historia. Made in Finland och investeringar i användarvänlig design har varit företagets hörnstenar från första början. Detta framgår också av märket Design from Finland som tilldelades Merivaara år 2021. De produkter och tjänster som bär märket är utformade för att vara professionella, användarvänliga och hållbara.

Design from Finland logo and Merivaara Intueri Patented usability from sterile area.