Merivaara – hälsoteknik med en mänsklig touch

Merivaara är ledande inom intuitiv sjukvårdsteknik och industriell design, med lösningar för operationssalar som ett viktigt fokus- och tillväxtområde. Företaget grundades 1901 och förbättrade med sina metallsängar sjukhushygienen betydligt. I dag förbättrar Merivaaras operationsbord, operationslampor, integration och AV-system samt tjänster patientsäkerheten och ökar kvaliteten och effektiviteten i operationer på ledande internationella sjukhus.

Vårt uppdrag och våra värderingar

Vi på Merivaara designar innovativa lösningar för att hjälpa vårdpersonal att ta hand om
patienterna för att leva ett bättre liv. 

I mer än 120 år har företagets värderingar varit kompromisslös kvalitet, enkelhet, samt att ta lärdom
från tidigare erfarenheter. 

Vi är stolta över att tillämpa samma värderingar idag.