Merivaara FoU skapar innovativa lösningar för hälso- och sjukvården

Merivaara FoU fokuserar på att skapa nya, innovativa lösningar för operationssalar. Vår produktutveckling är placerad i Hollola Finland, men vi upprätthåller ett omfattande rådgivande samarbetsnätverk med ledande akademiker från olika medicinska områden. Genom att kombinera denna expertis med vår produktutvecklings omfattande kunnande inom industridesign, mekanik, elektronik samt informations- och dataöverföringsteknik hjälper oss att skapa moderna, spännande lösningar för användning inom vården.

Feedback från yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården är hörnstenen i Merivaaras FoU

För att säkerställa användarvänliga produkter och system är feedback från läkare, kirurger, sjuksköterskor och annan vårdpersonal en integrerad del av vår produktutveckling. Styrkan hos Merivaara FoU är att snabbt reagera på kundernas behov och produktidéer.

Användargränssnitten i Merivaara-lösningarna utvecklas tillsammans med sjukhuspersonal så att alla våra produkter och system kan användas intuitivt. Vi kallar detta för Fluent Usability; operationssalsteam kan fokusera på patientvård, inte på hanteringen av komplex teknik. Toppkirurger uppskattar detta över hela världen.

Image from the OR and surgical team.

Prisbelönt produktutveckling i över 120 år

Merivaara har varit involverad i utvecklingen av hälso- och sjukvård i över 120 år. Traditionellt har vår kärnkompetens varit att producera lättanvända och hållbara järn- och stålmöbler för sjukhus. Merivaaras produkter och lösningar har under åren fått flera guld- och silvermedaljer för sin kvalitet. I takt med att medicintekniken tog stora steg framåt anpassade sig Merivaara till den förändrade tiden, och idag kan vi erbjuda toppmoderna lösningar till moderna vårdinrättningar. Detta framgår också av de designpriser som tilldelats Merivaara Q-Flow kirurgiska ljus och Smarter Practico operationsbord.


Se också

Merivaara Design DNA

Merivaara Design DNA menar modern, intuitiv funktionalitet som fokuserar på användarupplevelsen.

Läs mer

Merivaara historia sedan 1901

Merivaaras historia är en unik berättelse om ett finskt företag som har varit involverat i...

Läs mer