Mericonnect för OpenOR

Videoinspelningar i operationssalen blir allt vanligare i takt med att icke-invasiv kirurgi och ny medicinsk teknik växer fram. Dessutom måste sjukhusen ägna större uppmärksamhet åt vårdkvaliteten, vilket ökar behovet av spårbarhet.

Merivaara erbjuder en lösning, MeriConnect™, som gör det möjligt för kirurgerna att få tillgång till och redigera bilder och videor direkt efter operationen vid sitt eget skrivbord. Detta bidrar till att spara tid, påskynda omsättningen i operationssalen och förbättra patientsäkerheten.

MeriConnect är ett webbläsarbaserat integrations- och arkiveringssystem som är utformat för att fungera med Merivaara OpenOR™, ett leverantörsoberoende system för integration och bildhantering i operationssalar (OR). MeriConnect gör det möjligt för användarna att lagra, redigera och överföra data direkt efter operationen. Det kan användas som komplement till befintliga PACS och andra arkiveringssystem eller till och med helt ersätta dem.

Illustration of CE mark
Illustration of Medical Device

FÖRDELARNA MED MERICONNECT

DE VIKTIGASTE FÖRDELARNA FÖR KIRURGER OCH KLINIKER.

  • Konsoliderar och lagrar data från kirurgisk bildbehandling, radiologi, sjukhusinformationssystem och kliniska databaser till MeriConnect, med kort- eller långsiktig policy.
  • Gör data tillgängliga för kirurger och kliniker från sina egna datorer utanför operationssalen utan någon klient SW.
  • Perfekt dokumentationsverktyg med mycket visuella och lättanvända funktioner som möjliggör snabb och effektiv diagnostik och rapportering.

DE VIKTIGASTE FÖRDELARNA FÖR SJUKHUSFÖRVALTNINGEN

  • Ger ett leverantörsneutralt säkert arkiv för data.
  • Avancerade öppna integrationsgränssnitt som ansluter befintliga sjukhusinformationssystem, PACS-system och ledningssystem för operationssalar gör det möjligt för sjukhusen att få smidiga och funktionella miljöer med flera leverantörer.
Tillverkare  O3 Enterprise, Italien

Du kanske också gillar …