Design, säkerhet och hållbarhet sedan 1901

Merivaara Group är en föregångare inom intuitiv hälsovårdsteknik och industridesign, där lösningar för operationssalar är ett viktigt fokus- och tillväxtområde. Funktionalitet och användarvänlighet har stått i centrum för Merivaara-designen sedan 1901, då företaget grundades. I dag förbättrar Merivaaras innovativa produkter och lösningar patientsäkerheten och ökar kvaliteten och effektiviteten i operationsverksamheten på ledande internationella sjukhus.

Made in Finland och investeringar i användarvänlig design har fungerat som företagets hörnstenar från första början. Detta framgår också av Design from Finland-märket som tilldelades Merivaara 2021. De produkter och tjänster som bär märket är utformade för att vara professionella, användarvänliga och hållbara. Merivaara är en del av den finska Lojer-koncernen.

Merivaaras produkter och lösningar för operationssalar

Vi erbjuder sjukvården ett brett utbud av högkvalitativa produkter och lösningar.

25 maj 2023

Swedish orders worth millions of euros for Merivaara

The OpenOR operating room integration and AV system has been a success in Swedish hospitals. The Swedish subsidiary Merivaara AB has won more than 90% of the tenders in which...

Läs mer
02 jun 2022

Lojer köper förvärvar Merivaaras hela verksamhet

Den finska sjukhusmöbeltillverkaren Lojer Oy är ny ägare till Merivaara Corp. Detta kommer att utöka Merivaara's utbud för operationssalar.

Läs mer
20 jan 2022

New member to the award-winning Q-Flow surgical light family

Q-Flow Fluent surgical light is for customers with emphasis on simplicity, durability, and high level of hygiene in their operating rooms, but still with expectations of a world class surgical...

Läs mer
januari 2024
Inget evenemang hittades!