IS710 enkelt inspelningssystem

Enkelt inspelningssystem för en källa, till exempel en Q-Flow lampkamera. Stöder DICOM- och Hl7-integration med sjukhusets informationssystem.