Easy klove Ø 20 mm

  • lätt och användarvänlig aluminiumklove
  • antimikrobiella nivåjusteringsspakar
  • för fastsättning av stänger med diameter 20 mm
Produktkod CL2020 (EU), CL2021 (US), CL2022 (UK)