SPECIELLA ROTEXSHOE DRAGSTÖVLAR

”De speciella RotexShoe Traction-stövlarna har har anpassats för att komplettera Merivaara Flexion förlängningsenhet ”

Stabilitet och flexibilitet utesluter inte alltid varandra, utan snarare egenskaper som är av stor betydelse, särskilt i medicinskt område. De garanterar säker och individuell patientbehandling, och utöka kirurgiska möjligheter.

De speciella RotexShoe Traction-stövlarna erbjuder allt detta, och enkelt hantering underlättar ditt arbete.

FÖRDELAR:

 • Ökad hygienstandard med användning av engångsvaddering
 • Säker positionering tack vare ett stabilt, fast, fixerbart fotstöd, stoppning och bälteskombination
 • Säkert grepp under tunga belastningar, draghållfasthet på upp till 80 kg
 • Ingen dyr extra stoppning behövs
 • Snabb positioneringstid för förlängningsskon
 • Enhetligt bältestryck för att minska skärkrafterna
 • Jämn tryckfördelning på huden
 • Lätt, mycket motståndskraftigt fotstöd
 • Lätt att rengöra
 • Latexfri
 • Kompatibel med alla standardförlängningsbord
 • Enkel, intuitiv hantering

Traction boot
RotexShoe with triangular interface

 • Order no. RO.0020.2020.MV

Disposable inlay
incl. mounting brackets

 • 10 pieces
 • Order no. RO.0148.2018

Traction boot
RotexShoe with triangular interface,
small

 • Order no. RO.0020.2020.MV.S

Disposable inlay
incl. mounting brackets,
small

 • 12 pieces
 • Order no. RO.0148.2018.S