Förlängningsenhet för fot (barnstorlek)

Stödfötter (par), bottenplattorna är kopplade till dragfordonet med en kulled. För Flexion ortopediska förlängning enheter. Styrvinklar 25 grader.