Pentaled 12

Pentaled 12 är en undersökningslampa med hög prestanda och stort användningsområde. Den kan användas för allt från gynekologi och intensivvårdsavdelningen till dagkirurgi.

Med sin ergonomiska och smala design är den enkel att manövrera och inte i vägen för operatören.

Pentaled 12 finns som tak-, vägg- och golvmodell.

PRODUKTKODER

PENTALED 12 – Pentaled 12 Tak modell
PENTALED 12PA – Pentaled 12 Vägg modell
PENTALED12PI – Pentaled 12 Golvmodell
PENTALED12X2 – Pentaled 12 Tak model, dubbel ljus

Illustration of CE mark
Illustration of Medical Device
Frekvens 50/60 Hz
Belysningsintensitet Ec på 1 m avstånd 100000 lx
Ljusets djup vid 20% 1500 mm
Ljusets djup vid 60 % 750 mm
Färgtemperatur 4500 K
Ljusfält 180 mm
Ljusfältsdiameter, värde d10 160 mm
Ljusfältsdiameter, värde d50 95 mm
Färgåtergivningsindex (Ra) 96
Återgivningsindex för röd färg (R9) ≥ 90
Antal lysdioder 12
Medellivslängd för lysdiod >60 000 h
Lamphuvudets dimensioner 400 mm
Produktkod PENTALED 12, PENTALED 12PA, PENTALED12PI, PENTALED12X2
Tillverkare  Rimsa P. Longoni S.r.l.