AI1110 Anestesibåge, flexibel

  • fästs på tillbehörsskenan på båda sidor av operationsbordet med två klovar
  • lätt att hålla ren
  • total längd 1600 mm
  • Rekommenderad klove: CL1010