Easy klove, platt stång

  • lätt och användarvänlig aluminiumklove
  • antimikrobiella nivåjusteringsspakar
  • för fastsättning av platta stänger 3–7 mm × 25 mm