Nya medicinska undersökningslampor bidrar till att eliminera vårdskulden från coronapandemin

29 januari 2024

Lojer-koncernens dotterbolag Merivaara har lagt till två nya operationslampor i den prisbelönade Q-Flow-serien. Förutom operationssalar kan de även användas i många andra typer av patient- och behandlingsrum. Lamporna, som är designade och tillverkade i Norden, har just nu en mycket hög efterfrågan i olika delar av världen, då insatser för att korta vårdköerna efter covid inriktas inte bara på operationssalarna, utan även exempelvis behandlings- och undersökningsrummen.

Image of Q-Flow 1 examination light and other Lojer Group products in patient room.

Merivaaras Q-Flow 1-undersökningslampa samt Q-Flow 2, som är designad för små operationer, lämpar sig särskilt väl för mindre operationer som utförs utanför operationssalen. I dessa undersökningslampor används Q-Flow-tekniken från de större operationslamporna i serien, där stor vikt läggs vid högkvalitativa optiska egenskaper.

Lamporna kan enkelt kopplas till armar som är optimerade för olika ändamål, vilket ger ökad ergonomi för vårdpersonalen. De kan användas med ett en-hands-grepp, vilket ökar patientsäkerheten, då den andra handen kan hållas ren för behandlingsåtgärder.

– Under designfasen var dialog med vårdpersonal viktig för att säkerställa att dessa nya, kompakta lampor uppfyller marknadens önskemål. Att produkterna är lätta att använda och underhålla är en del av Merivaaras uppskattade designprinciper. Vi tror att de nya lamporna uppfyller ett verkligt behov och att de kommer att underlätta vårdpersonalens arbete, säger Merivaara AB:s verkställande direktör Johan Juhlin.

Image of Q-Flow 1 examination light and other Lojer Group products in intensive care unit.
Image of Q-Flow 2 surgical light and other Lojer Group products in minor surgery.

Stor internationell efterfrågan

Efterdyningarna av covid är fortfarande kännbara i sjukvården över hela världen, eftersom pandemin ledde till att medicinska operationer fick ställas in eller skjutas upp.

– Vi kan tydligt se i beställningarna att det görs insatser utanför de egentliga operationssalarna för att göra sig av med den vårdskuld som uppstått. Det finns just nu en väldigt stor efterfrågan på lampor som kan användas i behandlingsrum och andra avdelningar utanför operationssalarna. Branschen, som redan var växande, ser en ständigt ökande efterfrågan, berättar Juhlin.

Merivaara exporterar operationslampor till fler än 60 länder. Merivaara har en stark ställning i Finland, Sverige och Storbritannien, men även marknaderna i övriga Europa och Arabländerna har fått ökad betydelse.

– Vårt nätverk av återförsäljare är starkare än någonsin tidigare. En betydande andel av den planerade produktionskapaciteten på 600–700 lampor under 2024 har redan sålts i förväg, och 2025 kan vi mycket väl nå upp till en tillverkning som överstiger 1 000 lampor, bedömer Juhlin.

Mer information:

Jyrki Nieminen, Product Development Director, Merivaara , +358 40 8439755

Would you like to know more?

For more information, you can find our contact details here.